FAQAanmeldingen brugklas en loting

Hieronder vindt u een opsomming van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de aanmelding en loting. 

 

1. Geldt de broer-zus regel nog wel?
Ja hoor, maar alleen bij de school van eerste keuze, zie regel 7 van de procedure.


2. Er was ook iets met leerlingen van de vrije school?
Klopt. Als leerlingen vanuit een vrijeschool PO zich bij Michaëlcollege aanmelden, worden zij buiten de loting gehouden. Dit geldt natuurlijk alleen bij de aanmelding met Michaëlcollege als eerste keuze.


3. Is er een wachtlijst met leerlingen die niet bij de school van eerste keuze zijn ingeloot?
Nee, er is geen wachtlijst. Als uw kind niet is ingeloot, wordt het (als het keuzeformulier volledig is ingevuld) geplaatst op de school van 2e, 3e of 4e keuze.


4. Hoe en wanneer weet ik of er op de school van de eerste keuze geloot moet worden?
De aanmeldavonden zijn dit jaar op 26 en 27 maart. Op 29 maart maakt elke school via de eigen website duidelijk of er wel of geen loting plaatsvindt.


5. Wanneer weet ik of mijn zoon/dochter is ingeloot?
Dit jaar wordt op 5 april telefonisch contact gelegd met de ouders/verzorgers van de leerlingen die niet zijn ingeloot; een dag erna worden ook de bijbehorende brieven naar de ouders/verzorgers gestuurd. Als al deze ouders/verzorgers gesproken zijn, plaatst die school een melding over de loting op haar website, dat zal aan het einde van de dag zijn.


6. Klopt het dat een leerling na de loting toch nog afgewezen kan worden?
In sommige gevallen kan dat! Dit heeft dan met specifieke ondersteuningsvragen te maken. Dit zal altijd met ouders/verzorgers besproken worden en samen wordt gezocht naar een school die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden.

 

 

 

7. Wat gebeurt er als we geen tweede, derde of vierde keuze hebben ingevuld en mijn kind niet wordt ingeloot?
Hiermee vervalt de garantie dat uw kind geplaatst wordt op een school van keuze. U kunt dus alleen nog kiezen uit scholen waar na de procedure van loting en plaatsing nog plaats is.

 

8. Mag ik op het aanmeldingsformulier een school van buiten Breda, die niet op het overzicht van scholen van VO-Breda staan, zetten als 2e, 3e en/of 4e keus?
Ja, dat mag. In dat geval is er geen sprake meer van een plaatsingsgarantie indien uw kind niet ingeloot wordt.

 

9. Mag ik op het keuzeformulier dezelfde school met een andere afdeling als 2e, 3e of 4e keuze opschrijven?
Nee, op het keuzeformulier moeten vier verschillende scholen staan.

 

10. Waarom wordt er niet voor elke school die te veel aanmeldingen heeft gekregen apart geloot, maar vindt er één loting plaats voor alle scholen met een over-aanmelding samen?
Op deze manier zorgen we ervoor, dat elke leerling die zich heeft aangemeld bij een school die moet loten evenveel kans heeft om ingeloot te worden, maar ook om – als hij/zij niet wordt ingeloot – zoveel mogelijk op de school van 2e keuze te worden geplaatst.

 

11. Als mijn kind na de uitslag van de eindtoets een hoger advies krijgt, kan ik mijn kind dan nog op elke school aanmelden?

Nee, op dat moment kan dat alleen bij de scholen of afdelingen waar nog plaats is. Hiervoor geeft u op de school waar uw kind op dat moment geplaatst is aan naar welke school of afdeling uw voorkeur uitgaat. Begin juni wordt in het overleg van rectoren en directeuren beslist wat de mogelijkheden zijn, zaken zoals broer/zus regel tellen dan niet.

 

VO Breda 14-11-2023

FAQCentrale Voorlichting

Hieronder vindt u een opsomming van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de Centrale Voorlichting. Op deze wijze hopen we u efficiënt van dienst te zijn. 

 

1. Wanneer mag ik naar de Centrale Voorlichting komen?

U mag naar de Centrale Voorlichting komen als uw kind in groep 8 of een eindgroep zit van de basisschool en in het bezit is van een toegangsbewijs (verkregen via de basisschool).

 

2. Ik kan niet op het genoemde tijdstip. Mag ik ook op een ander tijdstip komen? 

Nee, gezien het aantal te verwachten bezoekers is dit organisatorisch niet mogelijk.

 

3. Ik kan niet op de genoemde datum. Mag ik ook op de andere dag komen?

Nee, gezien het aantal te verwachten bezoekers is dit organisatorisch niet mogelijk.


4. Is de Centrale Voorlichting ook bedoeld voor leerlingen uit groep 7?
De Centrale Voorlichting wordt expliciet georganiseerd voor leerlingen uit groep 8 of een eindgroep.

 

 

 

 

5. Mag mijn kind een vriend / vriendin meenemen?
Dat mag enkel indien hij / zij in het bezit is van een toegangsbewijs.

6. Wij kunnen niet op de genoemde data. Mag mijn kind ook zonder begeleiding komen?
Nee, kinderen mogen enkel onder begeleiding komen, hetzij van hun docenten, hetzij van ouders van klasgenoten.

 

7. Bij wie kan ik vooraf vragen stellen over de Centrale Voorlichting?
Vragen kunt u stellen aan de leerkracht van groep 8 van de basisschool van uw kind (niet bij de betrokken VO-scholen of het Florijn College).

8. Hoe kom ik aan een toegangsbewijs en boekje?
U ontvangt deze tijdig via de leerkracht van groep 8 van de basisschool.